Museu Marès de la Punta   |   Museu Mollfulleda de Mineralogia

Pla Director del Museu

  • Museu d'Arenys de Mar
    Museu d'Arenys de Mar

El passat 7 de juliol de 2022 el Pla Director del Museu d'Arenys de Mar. El Pla és un document que té com objectius:

• Analitzar l’actuació del Museu d’Arenys de Mar i de l’entorn en què s’ubica per identificar debilitats i amenaces susceptibles de corregir i afrontar, i fortaleses i oportunitats a mantenir i explotar.
• Revisar el marc d’actuació general del Museu vint anys després del Pla Director anterior. Redefinir la missió, la visió i els valors del Museu d’Arenys de Mar, d’acord amb la filosofia actual de la museologia.
• Determinar els serveis, els programes i les actuacions a desenvolupar per a acomplir la missió plantejada i els propòsits a acomplir en la següent etapa del Museu, i dimensionar els recursos, l’equip i els mecanismes d’organització i gestió per assolir-los.
• Definir un full de ruta que estableixi les prioritats d’intervenció d’acord amb les actuacions definides en aquest Pla Director. Establir prioritats i determinar fases d’actuació que permetin avançar amb garanties de compliment.

Un cop validat, els objectius del document són els següents:

• Substituir l’anterior Pla Director del Museu (2002) per actualitzar i dotar de vigència les directrius d’actuació del Museu d’Arenys de Mar.
• Establir prioritats de treball i definir un full de ruta que ordeni les diverses actuacions a emprendre a partir d’ara.