Museu Marès de la Punta   |   Museu Mollfulleda de Mineralogia

Museu Arenys de Mar

Calcita

Mides 
30 x 35 x 5 cm; 7kg
Número de registre 
12277
Classificació de minerals 
Sistema cristal·logràfic 
tetragonal
Fórmula 
CaCO3
Descripció 

Espectacular mostra de calcita de Sant Bartomeu del Grau, Osona. Aquesta localitat és ben coneguda entre els mineralogistes per les cristal·litzacions de calcita, celestina, barita i dolomita, que acostumen a formar grans cristalls a dins de diàclasis (esquerdes sense desplaçament vertical o lateral). Aquestes diàclasis fracturen margues blavoses de l’eocè (és a dir, dipositades fa aproximadament entre 55 i 33 milions d’anys). Sant Bartomeu del Grau ha donat i continua donant algunes de les mostres de calcita més espectaculars trobades al nostre país i que són presents a les grans col·leccions de mineralogia d’arreu. Fluids hidrotermals amb elevades concentracions de carbonat, sulfat i cations com ara el calci i el bari van circular a través d’aquestes diàclasis i precipitaren, al llarg del temps geològic, aquestes meravelles. El fet que la cristal·lització d’aquests minerals es donés en un espai obert (és a dir, a dins de les diàclasis), va permetre que els cristalls creixessin de manera lliure i poguessin desenvolupar perfectament les seves cares cristal·lines. El resultat d’aquest simple procés geològic el tenim davant per a gaudi nostre.
La calcita, químicament carbonat càlcic (CaCO3), és un dels minerals més abundants de l’escorça terrestre. És especialment abundant a les roques sedimentàries, ja siguin d’origen clàstic, químic o biogènic; no obstant, també la trobem com a mineral majoritari en algunes roques metamòrfiques (destacant-se’n els marbres), i en unes estranyes roques ígnies anomenades carbonatites. Malgrat aquesta notable abundància i distribució, la calcita és un mineral amb unes propietats cristal·logràfiques sorprenents que passem a explicar-vos a continuació.

Text: Lisard Torró

Lloc precís 
Sant Bartomeu del Grau
Ubicació 
magatzem