Museu Marès de la Punta   |   Museu Mollfulleda de Mineralogia

Minerals

Museu Arenys de Mar

Joaquim Mollfulleda: un col·leccionista de cap a peus

L'afició a la mineralogia de Joaquim Mollfulleda i Borrell el va arribar a convertir en un dels col·leccionistes de minerals més importants de Catalunya. Va ser President del Grup Mineralògic Català des de l'any 1978 fins a l'any 1993 i President Honorari fins a la seva mort a l'any 2006.Al llarg de la seva vida va escriure diversos llibres i articles de mineralogia, i va ser també un dels impulsors de la Fira Expominer.
 
Museu Arenys de Mar

Minerals del futur

Ja som de ple en el s. XXI i encara avui descobrim nous usos per als minerals que coneixem. Al Museu Mollfulleda de Mineralogia hi trobareu una sèrie de minerals que cada vegada tenen, i tindran, més i més utilitats per a la nostra societat i que es consideren estratègics. Són els que anomenem “Minerals del futur”.

        about Minerals del futur

Museu Arenys de Mar

Fluorescència

Algunes espècies de minerals tenen la propietat d’emetre llum visible quan són exposades a radiacions de longitud d’ona ultraviolada. Els electrons que formen els àtoms dels minerals s’exciten a l’absorbir aquesta radiació i emeten llum visible per tal de contrarestar l’aportació d’energia i poder retornar al seu estat natural. Aquest fenomen es coneix amb el nom de fluorescència.

Sabies que... alguns minerals poden continuar emetent llum un temps després d’haver estat exposats a la llum ultraviolada? Aquest fenomen es coneix amb el nom de fosforescència.       about Fluorescència

Museu Arenys de Mar

La recerca de l'or

L'or (del llatí aurum) és un element químic, un metall de transició tou, brillant, groc, pesant, mal·leable, dúctil i que no reacciona amb la majoria de productes químics, però és sensible al clor i a l'aigua règia. El metall es troba normalment en estat pur i en forma de palletes (trossos) i dipòsits al·luvials (particles petits) i és un dels metalls tradicionalment emprats per a encunyar monedes.       about La recerca de l'or

Museu Arenys de Mar

Energia i radioactivitat

La radioactivitat és un fenomen físic que comporta l'emissió espontània de partícules o radiacions, o de totes dues alhora, procedents de la desintegració de determinats núclids que les formen, per causa d'un arranjament de la seva estructura interna.       about Energia i radioactivitat

Museu Arenys de Mar

Vulcanisme

La planta superior del Museu està dedicada a la mineralogia de Catalunya i és un espai únic per estudiar l’evolució de la mineria catalana. Podem contemplar exemplars de les diferents explotacions mineres del país i dels afloraments naturals: exemplars de les mines de sal de Cardona, les fluorites del Papiol, magnífics exemplars d’aragonita, la diversitat de minerals de la zona del Priorat. És un espai també molt interessant per descobrir el vulcanisme.

El vulcanisme és el fenomen geològic que consisteix en l’erupció de material rocallós fos (magma) a la superfície de la Terra.       about Vulcanisme

Museu Arenys de Mar

Meteorits

Un meteorit, o aeròlit, és un cos natural originat en l'espai exterior que sobreviu l'impacte amb la superfície terrestre.
La majoria de meteorits que entren a l’atmosfera es volatilitzen abans d’arribar a terra per l’elevat augment de temperatura que experimenten. Els que arriben a terra i, per tant, conservem, és perquè tenien una massa superior i per tant, tot i les molècules que perden mentre estan caient, arriben a terra encara sòlids.

L’origen extraterrestre dels meteorits no fou acceptat fins al 1803. Per aquesta raó, el nombre de meteorits registrats fins ara és de només 2.300. Al Museu de Mollfulleda de Mineralogia en podeu veure una mostra.       about Meteorits

Museu Arenys de Mar

El ferro a Catalunya

El ferro és un dels metalls més abundant de la natura: constitueix el 5% de l’escorça terrestre. Està present en tota la matèria vivent i és essencial per a mantenir la vida; els animals superiors i els vegetals en contenen uns 5 cg per kg de pes. L’organisme humà conté de 4 a 5 grams de ferro.

 

El ferro és el metall més emprat, perquè n'hi ha en abundància i és molt distribuït, es pot obtenir amb facilitat i puresa comercial, té propietats físiques i mecàniques molt variades i pot formar aliatges de característiques molt útils.

        about El ferro a Catalunya

Museu Arenys de Mar

La sal

La sal comuna (químicament NaCl) és una substància d’origen natural que ha esdevingut un dels pilars fonamentals en l’evolució de les societats humanes per la seva capacitat de conservar els aliments i la importància en la nostra salut.

La ubicació de dipòsits de sal va tenir una rellevància especial als emplaçaments d'assentaments humans, perquè la sal permet conservar aliments. Per aquest motiu es van crear rutes específiques per al mercadeig de sal i s'han produït nombroses guerres per controlar-ne els dipòsits i els mercats.       about La sal