Museu Marès de la Punta   |   Museu Mollfulleda de Mineralogia

Visites

Museu Arenys de Mar

Arenys i el mar, inseparables

Si parlem d’Arenys de Mar, hem de parlar del mar i de la relació que arenyencs i arenyenques hi han mantingut al llarg dels segles. més de la pesca, la navegació per al transport de mercaderies va ser molt important durant els segles XVIII i XIX. El port d’Arenys va ser l’únic que existía al país a la costa nord de Barcelona durant molts anys. Ja des del s. XVI, era important la construcció d’embarcacions i la navegació per a la vida social i econòmica d’Arenys de Mar. Però va ser a partir del s. XVIII que Arenys de Mar esdevé un referent a tot el país. El vilatà Josep Baralt i Torres va fundar, el 1779, l'Estudi de Pilots, que es va convertir en l'escola nàutica més prestigiosa de Catalunya.       about Arenys i el mar, inseparables

Museu Arenys de Mar

Indústria i economia

El mar és, sens dubte, una font important en la producció econòmica d’Arenys de Mar. Però hem de parlar d’altres activitats econòmiques per entendre la història de la vila. Les puntes i randes, per exemple, hi són molt importants, ho podeu descobrir durant la vostra visita al museu.
Però també la ceràmica, els rellotges, els taps de suro i el gènere de punt han estat, al llarg de la història d'Arenys de Mar, motors econòmics i socials d'una vila que mai no s'atura.       about Indústria i economia

Museu Arenys de Mar

Torres de defensa: quan ens havíem de defensar dels pirates

Mil anys enrere, el que avui és Arenys de Mar era una badia tancada a llevant per les roques del Portinyol, que formaven un port natural. Els voltants eren coberts de boscos d'alzines i roures. La zona era deshabitada a causa dels perills de la costa: ràtzies militars, pirateria…

A partir del segle XIII alguns habitants de Sant Martí d’Arenys, l’actual Arenys de Munt, es van començar a establir a la costa per dur-hi a terme activitats relacionades amb el mar: pesca, construcció de barques i transport marítim a diversos ports del Mediterrani occidental.       about Torres de defensa: quan ens havíem de defensar dels pirates

Museu Arenys de Mar

La guerra civil espanyola i Arenys de Mar

Al s. XX, com a tot Espanya, entre els anys 1936 i 1939, Arenys de Mar va viure la Guerra Civil espanyola, durant la qual també va organitzar-se per a la defensa de la costa.

Durant la guerra, es col·lectivitzen les indústries i algunes es reconverteixen el factories bèl·liques. Per això, la vila és castigada amb bombardejos.

El 30 de gener de 1939, les tropes franquistes s'apoderen de la població.

        about La guerra civil espanyola i Arenys de Mar

Museu Arenys de Mar

Benvingut i Joan Sala: els senyors del foc nascuts a Arenys de Mar

Benvingut Sala (1869-1939) i el seu fill Joan (1895-1976) foren dos exponents de l'art del vidre nascuts a Arenys de Mar, però que van assolir un gran èxit a la França de principis del segle XX. Les peces sortides del seu taller, de gran qualitat artística i tècnica, són considerades avui excel·lents representacions de l'art deco i s’exposen en centres tan destacats com el Museu de les Arts Decoratives de París, el Corning Museum of Glass, de l'Estat de Nova York o el MOMA, Museum of Modern Art de Nova York, entre d'altres.       about Benvingut i Joan Sala: els senyors del foc nascuts a Arenys de Mar

Museu Arenys de Mar

Salvador Espriu

Ploura. L'àvia Muntala

desa el sol a l'armari,

del maltemps, entre puntes

de mantellines fetes

pels ditets de Sinera. [...]

Salvador Espriu va immortalitzar boixets, puntes, randes i puntaires com a part indestriable del seu univers mitològic: Sinera.       about Salvador Espriu

Museu Arenys de Mar

La puntaire, font d'inspiració

A la Catalunya de final del segle XIX, la puntaire apareix representada a la literatura i l’art com el prototip de la dona catalana forta i treballadora. Aquesta imatge estava molt allunyada d’una realitat en què les puntaires treballaven moltes hores, sense cap mena d’estabilitat laboral i en un moment en què les empreses anaven desapareixent per influència de la mecanització. La literatura, en lloc de fer un retrat realista de la situació de les puntaires, també es dedicarà a forjar una imatge de l’abnegació i el sacrifici.       about La puntaire, font d'inspiració

Museu Arenys de Mar

Puntaires: dones, treballadores

Les puntaires són l'element essencial en l'elaboració de les puntes artesanes, de la seva habilitat i destresa en depèn, en gran part, l'èxit final del producte. Tant és així que en molts caos les puntaires s'especialitaven en una tècnica y no totes eren capaces de fer puntes complexes com la blonda, el valenciennes o e ret fi.       about Puntaires: dones, treballadores

Museu Arenys de Mar

Joaquim Mollfulleda: un col·leccionista de cap a peus

L'afició a la mineralogia de Joaquim Mollfulleda i Borrell el va arribar a convertir en un dels col·leccionistes de minerals més importants de Catalunya. Va ser President del Grup Mineralògic Català des de l'any 1978 fins a l'any 1993 i President Honorari fins a la seva mort a l'any 2006.Al llarg de la seva vida va escriure diversos llibres i articles de mineralogia, i va ser també un dels impulsors de la Fira Expominer.
 
Museu Arenys de Mar

Minerals del futur

Ja som de ple en el s. XXI i encara avui descobrim nous usos per als minerals que coneixem. Al Museu Mollfulleda de Mineralogia hi trobareu una sèrie de minerals que cada vegada tenen, i tindran, més i més utilitats per a la nostra societat i que es consideren estratègics. Són els que anomenem “Minerals del futur”.

        about Minerals del futur

Museu Arenys de Mar

Fluorescència

Algunes espècies de minerals tenen la propietat d’emetre llum visible quan són exposades a radiacions de longitud d’ona ultraviolada. Els electrons que formen els àtoms dels minerals s’exciten a l’absorbir aquesta radiació i emeten llum visible per tal de contrarestar l’aportació d’energia i poder retornar al seu estat natural. Aquest fenomen es coneix amb el nom de fluorescència.

Sabies que... alguns minerals poden continuar emetent llum un temps després d’haver estat exposats a la llum ultraviolada? Aquest fenomen es coneix amb el nom de fosforescència.       about Fluorescència

Museu Arenys de Mar

La recerca de l'or

L'or (del llatí aurum) és un element químic, un metall de transició tou, brillant, groc, pesant, mal·leable, dúctil i que no reacciona amb la majoria de productes químics, però és sensible al clor i a l'aigua règia. El metall es troba normalment en estat pur i en forma de palletes (trossos) i dipòsits al·luvials (particles petits) i és un dels metalls tradicionalment emprats per a encunyar monedes.       about La recerca de l'or

Museu Arenys de Mar

Energia i radioactivitat

La radioactivitat és un fenomen físic que comporta l'emissió espontània de partícules o radiacions, o de totes dues alhora, procedents de la desintegració de determinats núclids que les formen, per causa d'un arranjament de la seva estructura interna.       about Energia i radioactivitat

Museu Arenys de Mar

Vulcanisme

La planta superior del Museu està dedicada a la mineralogia de Catalunya i és un espai únic per estudiar l’evolució de la mineria catalana. Podem contemplar exemplars de les diferents explotacions mineres del país i dels afloraments naturals: exemplars de les mines de sal de Cardona, les fluorites del Papiol, magnífics exemplars d’aragonita, la diversitat de minerals de la zona del Priorat. És un espai també molt interessant per descobrir el vulcanisme.

El vulcanisme és el fenomen geològic que consisteix en l’erupció de material rocallós fos (magma) a la superfície de la Terra.       about Vulcanisme

Museu Arenys de Mar

Meteorits

Un meteorit, o aeròlit, és un cos natural originat en l'espai exterior que sobreviu l'impacte amb la superfície terrestre.
La majoria de meteorits que entren a l’atmosfera es volatilitzen abans d’arribar a terra per l’elevat augment de temperatura que experimenten. Els que arriben a terra i, per tant, conservem, és perquè tenien una massa superior i per tant, tot i les molècules que perden mentre estan caient, arriben a terra encara sòlids.

L’origen extraterrestre dels meteorits no fou acceptat fins al 1803. Per aquesta raó, el nombre de meteorits registrats fins ara és de només 2.300. Al Museu de Mollfulleda de Mineralogia en podeu veure una mostra.       about Meteorits

Museu Arenys de Mar

El ferro a Catalunya

El ferro és un dels metalls més abundant de la natura: constitueix el 5% de l’escorça terrestre. Està present en tota la matèria vivent i és essencial per a mantenir la vida; els animals superiors i els vegetals en contenen uns 5 cg per kg de pes. L’organisme humà conté de 4 a 5 grams de ferro.

 

El ferro és el metall més emprat, perquè n'hi ha en abundància i és molt distribuït, es pot obtenir amb facilitat i puresa comercial, té propietats físiques i mecàniques molt variades i pot formar aliatges de característiques molt útils.

        about El ferro a Catalunya

Museu Arenys de Mar

La sal

La sal comuna (químicament NaCl) és una substància d’origen natural que ha esdevingut un dels pilars fonamentals en l’evolució de les societats humanes per la seva capacitat de conservar els aliments i la importància en la nostra salut.

La ubicació de dipòsits de sal va tenir una rellevància especial als emplaçaments d'assentaments humans, perquè la sal permet conservar aliments. Per aquest motiu es van crear rutes específiques per al mercadeig de sal i s'han produït nombroses guerres per controlar-ne els dipòsits i els mercats.       about La sal